woensdag 29 juli 2009

In voor- en tegenspoed !


Beste bloglezers,
Het is goed om in voorspoed en tegenspoed mijn ogen op Jezus te richten en je blijdschap niet af te laten hangen van omstandigheden. Deze week was het opnieuw raak met de zeer hoge voltage van de elektrciteit in mijn straat. Het was maandagnacht zo rond 3.00 en de ventilator boven mijn hoofd ging als een gek tekeer en maakte me wakker. Ik deed direct het licht aan wat ook sprong en met zaklantaarn gewapend wilde ik de voltage regelaar die de koelkast beschermd uit de muur trekken maar ik zag dat ook deze 2 weken oude voltage regelaar doorgebrand was. Echt een moment om me te bezinnen waarom ik ook al weer in Mali ben. Direct kwam de blijde gebeurtenis van afgelopen vrijdag in mijn hoofd. Bintu een ex-Rahab vrouw kwam langs in ons centrum om samen met ons te bidden, zingen en bijbelstudie te doen. Ze zag er goed uit en begon helemaal te stralen toen ze me haar doopfoto en doopkaart liet zien. (zie foto) Bintu is op het goede pad terecht gekomen en heeft mede door de steun van Rahab Ministries de prostitutie de rug toe gekeerd. Ze gaat trouw naar de kerk en heeft een levende relatie met de Here Jezus.
Ik weet het weer waarom ik in Mali ben ! Nadat ik de hoofdschakelaar van de elektriciteit afgesloten heb besluit ik om toch maar weer terug naar bed te gaan i.p.v. het vliegtuig naar Nederland te nemen.

Lieve vrienden ik ben er even 10 dagen tussen uit zonder computer etc. dus de volgende weblog zal pas zo rond de 12e augustus verschijnen.
Groeten Carina

donderdag 23 juli 2009

Schoonmaken, schilderen enz.


Deze week staat in het teken van schoonmaken en schilderen in ons nieuw gebouw.
Begin deze week heeft de hele groep vrouwen die het trainingsprogramma volgt de eerste hand gelegd aan de grote schoonmaak. Daarna zijn de schilder met enkele helpers (zie foto) aan de slag gegaan om het gebouw een schone en frisse indruk te geven. Daarnaast heb ik heel wat uurtjes in kantoorgebouwen doorgebracht aangaande legalisatie om een erkende Stichting te worden. Ik werd letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd, van de ene hoge pief naar de andere totdat uiteindelijk een inspecteur van de politie zelf in ons oude gebouw en nieuwe een kijkje kwam nemen. Natuurlijk moest er wat geld geschoven worden en ook wilde de inspecteur in kwestie wel me trouwen waar ik natuurlijk niet intrapte. Afijn het lijkt erop dat er met het persoonlijke bezoek van de inspecteur wel schot in de zaak zit. De officiele opening van ons nieuwe gebouw is verzet naar 21 augustus. Bid met ons mee voor de voortgang van het werk en dat we voor 21 augustus officieel een erkende Stichting zullen zijn. Groeten van Carina

maandag 20 juli 2009

Philemon centrum voor ex-gevangenen


Vandaag was ik weer eens een dagje in het Philemon centrum, het opvangcentrum voor jongens die na hun gevangenis periode eigenlijk geen kant op kunnen en daarom een plekje in ons rehabilitatie centrum krijgen. Dit centrum is inmiddels 2 1/2 jaar open en we blijven moeite houden om een goede leider te vinden die als een vader bij deze jongens woont. Inmiddels hebben we leider nummer vier genaamd Samuel. De drie jongens die momenteel in het centrum zijn heten : Amadou, Bakari en Jean-Claude. De jongens tonen jammer genoeg weinig respect voor de leiding en zijn liever lui dan moe. Dit werk is voor de verantwoordelijken vaak een zwemmen tegen de stroom in. Vandaag had ik een auto vol Malineese dominees die nogmaals met de jongens wilden praten en tevens opnieuw een nieuwe weekvulling willen samenstellen. De regels in het centrum zullen strenger worden en als de jongens werk verzuimen zal er een strafregeling toegepast worden.
Alleen de Heer zelf kan de harten van deze jongens verzachten en veranderen.Willen jullie meebidden voor hartsverandering van deze jongens. Bid ook voor wijsheid voor Samuel die bij hen woont en voor mijn dominee Siaka Koeta die elke maandag in het centrum doorbrengt en de verantwoordelijk van ons team is voor dit centrum.
Groeten Carina

donderdag 16 juli 2009

Stroomstoring !

Je hebt een goed werkende computer, internet wat het doet, een oplader voor je telefoon en na een stroomstoring van 3 seconden heb je niets van dit alles meer wat het nog doet. Dit is wat mij afgelopen maandag overkwam nadat er plotseling 300 V door de electriciteitsdraden kwam in de straat waar ik woon. Bij vele mensen kwam de rook uit de koelkast of de televisie. Deze grote apparaten bleven bij mij thuis ongedaan daar ik een voltage regelaar tussen de schakelaar in de muur en de apparaten heb. Ook mijn laptap heeft een dergelijke voltage regelaar maar helaas heeft mijn voeding het niet overleefd. Na een speurtocht door de stad Bamako heb ik een nieuwe voeding gevonden en kan mijn computer weer opgeladen geworden. Voor internet ben ik nog even afhankelijk van anderen maar ik vertrouw erop dat ook daar weer snel een oplossing voor komt. Zo werd ik weer wel bepaald bij het feit dat ik toch wel erg afhankelijk ben van al deze aardse zaken. Des te meer reden om mijn ogen te richten op Jezus mijn leidsman en voleinder die zelfs bij zulke rampdagen als maandag rust en vrede wil geven.
Groeten van Carina

zondag 12 juli 2009

Vrouwen op kamp !


Zaterdag was ik samen met mijn gast Rie Vietje die voor enkele dagen bij mij in Bamako was enkele uren op het nationaal kamp voor vrouwen. Sinds maandag zijn ruim 1000 vrouwen uit heel Mali van verschillende evangelische en prostestante bij elkaar in een voetbalstadium in Bamako om samen de Heer te loven en te prijzen, onderwijs te ontvangen en elkaar te ontmoeten en bemoedigen. Zoals altijd is het weer een kleurijk en prachtig gezicht om alle vrouwen met vele babies in hun prachtige gewaden bij elkaar te zien. De vrouwen hebben het goed samen zo'n week en dat ze in grote kleedkamers op matjes slapen mag de pret absoluut niet drukken. Geweldige ervaring in een land waar zo weinig christenen zijn en waar dan toch de vrijheid is dat zoveel christen vrouwen bij elkaar kunnen komen !
Maandag de 12-de juli gaan de vrouwen weer terug naar hun eigen huizen. Bid dat wat ze ontvangen hebben ook in praktijk zullen brengen.

woensdag 8 juli 2009

Medische blik in de gevangenis van Kati


Deze man met enorm gezwel aan zijn arm werd mij voor de neus gehouden toen ik vorige week voor de eerste keer na mijn verlof voet zette in de mannen gevangenis van Kati. Het was 3 maanden geleden begonnen met een zwelling kleiner als een pingpong bal maar niemand had er erg in dat de arm met de week dikker werd en Efraim Cisse de man in kwestie hield de arm altijd verborgen onder zijn grote wijde gewaden. Onze dokter had de arm 2 maanden geleden wel gezien maar was het verder vergeten. Nu is de zwelling dus zo groot als een voetbal. Ik heb er direct werk van gemaakt en toestemming gevraagd om met hem en een waker naar het ziekenhuis te gaan om een analyse te maken van het gezwel en uit te vinden of het goedaardig of kwaadaardig is. We horen pas volgende week het resultaat. Bidden jullie mee voor Efraim en ook voor onze dokter Kane dat hij zijn werk serieus neemt en dit soort zaken niet meer over het hoofd ziet.
Groeten van Carina

zondag 5 juli 2009

Nieuw huis voor Rahab ministries

Hier dan eindelijk mijn eerste blog !
Vrijdag 3 juli was een bijzondere dag voor Rahab Ministries.
Na enkele dagen zoektocht hebben we een heel leuk huis met buitenplaats gevonden voor ons werk. Afgelopen vrijdag heb ik de handtekening onder het contract gezet en per 15 juli is dit huis van ons. Waarom een nieuw onderkomen? Onze huidige centrum is erg klein om als trainingscentrum te fungeren en allerlei hand- en spandiensten ter plekke te kunnen uitvoeren.
Bovendien is er al langere tijd behoefte om ook onderdak te geven aan jongere meisjes op de straat. Dit kan nu allemaal waarheid worden.
Anatole en Angela Seke met hun twee dochters Daniella en Carina
( zie foto) zullen als familie het nieuwe huisbewonen en als het ware de ouders zijn voor een aantal meiden die normaal op de straat leven.
Rond 20 juli zullen Anatole en zijn gezin het nieuwe huis betrekken.
Op vrijdag 31 juli zullen we een officiele opening hebben waarna begin augustus de eerste vier meiden geplaats kunnen worden.
Bidden jullie mee voor deze nieuwe uitdaging binnen ons werk?
Groeten Carina