zaterdag 26 februari 2011

afscheid van vijf vrouwen


Lieve blog lezers,
Zit hier achter mijn computer en ben met het internet verbonden via de "dial-up". Juist ja de kiestoon via de telefoon, het oude systeem. Mijn collega die bij mij om de hoek wonen hebben sinds donderdag een nieuwe wireless router geïnstalleerd en daar ik internet met hen deel hebben we het nog niet voor elkaar gekregen mijn computer vanuit mijn huis met hun nieuwe router te laten communiceren. Tja dat zou een fluitje van een cent voor collega Anco van Bergeijk zijn maar tja deze is op verlof in Nederland. Dan maar weer even per minuut betalen. Ik dankbaar dat mijn telefoon het sinds gisteren weer doet!Kan in ieder geval contact hebben met de buiten wereld. Gisteren was een bijzondere dag in het Rahab Centrum. We namen afscheid van vijf verschillende vrouwen. Onder hen twee die sinds eind 2008 in ons centrum verbleven en min of meer deel van de leiding geworden zijn op het gebied van het praktische werk. Ze ontvingen alle vijf een certificaat en ook een bonus som geld om ze op eigen benen te helpen. Begin maart zullen we twee nieuwe vrouwen aan het programma toevoegen en dat betekent dat ze met z'n zeven door zullen gaan in het trainingsprogramma. Willen jullie bidden voor Fatimata, Mariyama Diarra, Mariyama Thiero, Chantal en Nana die nu op eigen benen staan. Bid dat ze voor Jezus zullen blijven en niet zullen terugvallen in een vroegere levensstijl. Dank met mij dat onze moeder overste " Ba Febe" besloten heeft om in het centrum te blijven. Daar ben ik heel dankbaar om en helpt me om verder de komende maanden voor te bereiden als ik zelf op 18 maart op verlof naar Nederland hoop te gaan.
Hartelijke groet van Carina

woensdag 16 februari 2011

Evangelisatie in Dara

Afgelopen vrijdag was ik met het team wat onder de gevangen werkt in het dorp Dara zo'n 20 kom buiten Bamako. Het Philemon centrum bevind zich in Dara en daar het centrum al geruime tijd dicht is wilden we de mensen van Dara laten weten dat we ze niet vergeten. Dara heeft 5 christenen zover wij weten en deze kwamen altijd in het Philemon centrum samen op zondag toen dit nog open was. Sylvie, één van de christenen vertelde me dat ze nu bij haar thuis komen en dat dit geen problemen geeft met haar man die niet in Jezus geloof. Op de foto zie je Sylvie in het midden met haar CAMA-pakkie aan. Op 19 december hadden we ook een dergelijke actie in Dara maar dat was in de namiddag en zonder de Jezus film. De mensen van Dara hadden ons gevraagd om snel terug te komen met de Jezus film. Zo rond 16.h30 bevonden we ons in Dara en gingen we eerste bij de dorpsoudste op bezoek. Meneer Diabate kent me zo langzamerhand wel en deze keer vroeg hij of ie met me op de foto mocht onder voorwaarde dat hij een afdruk van de foto zou krijgen. Wat, dacht ik, jij wilt met me op de foto en jij stelt de voorwaarden?! Maar goed hij is en blijft het dorpshoofd en hij gaf z'n volledig toestemming voor de evangelisatie actie. Net voor het donker werd opende dominee Siaka Koeta de avond en begonnen we met het programma. Een kleine groep muzikanten bracht enkele liederen ten gehoren en de hele meute liet de beentjes los in het zand. Vervolgens zong ik enkele liederen met de kinderen in het Bambara wat altijd wel aanslaat. Die gekke Blanke die in hun taal zingt tja dat is altijd wel bingo. Vervolgens werd de eerste 30 minuten van de Jezus film getoond. Ik schat dat er zo'n 200 volwassen en zeker net zoveel kinderen zaten te kijken. Na de eerste film band sprak dominee Siaka Koeta over het verloren schaap,hoe de herder op zoek ging na die ene die verloren was ook al had hij nog 99 anderen.Hij vergeleek ons mensen en toeschouwers met dit verloren schaap en deed een oproep wie gevonden wilde worden.In Afrika en dus ook in Mali krijg je dan veel reactie van de mensen. Bijna alle kinderen staken hun hand in de lucht en een 40 volwassenen. Nu is er veel nazorg nodig en dat in een dorp van zo'n 1200 volwassen waar slechts 5 christenen zijn. Bidden jullie met me mee voor deze nazorg!
Helaas begaf de generator het tijdens de preek en kon de film niet afgekeken worden. We probeerden van alles. Gingen op zoek naar een andere generator die niet stabiel was en tot 3 keer toe de gloeilamp van het film apparaat doorbrandde.Na 2 uren ploeteren en de hele generator uit elkaar geschroefd te hebben gaven we eindelijk op en vertrokken naar Bamako. Het was inmiddels al 23.00 en we bevonden ons nog in de bush bush. Hebben we in ieder geval nog een evangelisatie actie voor de boeg en een nieuwe poging om de HELE film te laten zien en tevens nazorg te leveren!
Oh ja, even een laatste foto voor hen die het geschilder in- en rondom mijn huis volgen. Dit is een plaatje van de woonkamer! Lieve groet, Carina

donderdag 10 februari 2011

Verf, verf en nog eens verf !

Lieve blog lezers,
Het is inmiddels acht jaar dat ik in mijn huis in de wijk Badalabougou in Bamako, Mali woon. Sinds ik in dit huis getrokken ben is de buitenboel nooit meer geschilderd. Je begrijpt dus wel dat deze wel een verfje kon gebruiken en zo gedacht zo gedaan. Sinds maandag zijn" mijn nieuwe schilder" Emmanuel en zijn hulp aan het werk om de de buitenboel op te knappen. Je kunt wel op de foto's zien dat het echt opknapt al vraag ik in mijn achterhoofd wel af voor hoelang. Er is hier immers zoveel stof en intense zon. Als de buitenboel af is, hopelijk vandaag dan zullen de schilders zich verplaatsen in mijn huis. Binnenshuis zijn de muren in 2006 geschilderd maar het raamwerk is ook acht jaar geleden. Veel extra rommel en onrust dus deze dagen maar tja het moest er toch van komen. Probeer tussen het werken door af en toe naar huis te komen om een oogje in het zeil te houden en een praatje met de schilders te maken. Emmanuel is christen maar z'n hulp Abu Coulibaly niet. Toen ik gistermiddag van het werk terug kwam was Emmanuel in gesprek met Abu over het geloof. Hij was het verhaal van Zacheüs de tollenaar aan 't vertellen. Hij vertelde me later dat door het verschil in hun lengte tijdens het werk dit verhaal in z'n hart kwam om te vertellen. Emmanuel is behoorlijk lang maar Abu is niet veel langer schat ik dan 1 meter 60. Ik vond het prachtig en bemoedigend om de jongens over geloof te horen praten. Bidden jullie mee dat Emmanuel de komende dagen nog meer verhalen uit de bijbel aan Abu zal vertellen?
Groeten, Carina