dinsdag 24 september 2013

Afscheid van de vluchtelingen


Lieve mensen,
Dacht ik dat ik op donderdag  12 september officiel afscheid genomen had van de christen vluchtelingen die hier in Bamako verblijven. Wel het bleek niet zo te zijn. Voor die bewuste donderdag hadden vele mensen een officiele uitnodiging gehad. Er waren vele afgevaardigen van organisaties en kerken. Ja zelfs het hoofd van de Katholieke kerk hier in Bamako was aanwezig.
Een prachtige dankdienst waarin terug gezien werd op de afgelopen 18 maanden dat de vluchtelingen in Bamako waren. Ik bezoek de vrouwen normaal gesproken ieder maandag middag en ik wist dat afgelopen maandag de 23ste september min of meer de laatste keer was daar deze week de eerste groep van 14 families terug gaat naar Timboektoe.
Zondag kreeg ik een telefoontje met de vraag of ik hen op maandag ergens anders kon ontmoeten in plaats van in het gebruikelijk Katholieke centrum waar ze wonen. Geen probleem natuurlijk voor mij maar ik had nog steeds niet in de gaten dat ik stiekum uitgenodigd werd voor een intern afscheidsfeestje. Aangekomen bij de plaats van ontmoeting had ik al gauw door dat er een feestje was. We waren met zo'n 40 vrouwen en vele van hun mannen waren ook aanwezig. Ze begonnen met veel zingen in de Tamashek taal en Frans en vervolgens nam dominee Andre Thera uit Bamako die heel veel voor de vluchtelingen gedaan heeft het woord. Hij was erg emotineel en sprak over de moeilijke en vreugdevolle momenten gedurende het laatste ander half jaar. Iedereen die een geliefde verloren was werd genoemd en iedere vrouw die een baby gekregen had werd even in het spotlicht gezet. Vervolgens werden er enkele mensen bedankt en werd ik enorm in het zonnetje gezet. Daarna was er een tijd van gebed voor hen die deze week vertrekken, hen die nog in Bamako blijven uitziende op voldoende financien en voor het land Mali. Na he officiele gedeelte werden er spelletjes gedaan zoals stoelendans en een quiz. Was erg gezellig en goed om na het eerste emotionele ander half uur ook lekker te lachen.
Morgen vertrekken dus de eerste families naar Timboektoe waaronder mijn vriendin Fadimata! Bidden jullie mee voor een veilige reis. Eerst met de bus naar M en dan drie dagen met de boot.
Een flinke onderneming dus. Ik wil nog een laatste keer een oproep doen aan jullie in Nederland voor financiele hulp voor de ander families die nog geen support genoeg hebben om terug te kunnen. Jullie kunnen je giften overmaken naar de CAMA-Zending onder vermelding van  Carina Saarloos projecten hulp Christelijke vluchtelingen in Mali. Lieve groet uit Mali van Carina