zondag 16 oktober 2016

Nieuwsflits van Carina oktober 2016

God beter leren kennen avond bij GGM,  Vrouwengevangenis en gebedspunten
 
Bekijk deze e-mail in uw browser

God beter leren kennen avond bij GGM

Wat een mogelijkheid heb ik iedere dinsdagavond om de wonderen van Jezus aan een twaalftal studenten te vertellen. Zo rond 19.00 komen zo’n 25 studenten samen op de binnenplaats van ons schoolgebouw, om eerst een bord rijst en saus te eten. Enkelen van hen komen net uit de Engelse klas en anderen komen van thuis.
Zo rond 19.h30 gaan ze naar de “klas” waar ze voor gekozen hebben. Mijn klas is “verhalen uit de Bijbel”. Ik heb ervoor gekozen om de wonderen van Jezus uit het Nieuwe Testament te vertellen. Ik ben begonnen bij de storm op het meer. Vervolgens heb ik het verhaal van de man, die bezet was door boze geesten, gedeeld en toen door naar het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw.
Daar mijn studenten niveau 1 en 2 zijn, vertel ik het verhaal eerst een keer in het Frans, zodat ik zeker weet dat ze het begrepen hebben. Vervolgens vertel ik het 2 keer in het Engels. Dan krijgen ze de tekst voor zich en lezen we het nog een paar keer in het Engels en ik leg de moeilijke woorden uit. Vervolgens beantwoorden we veel vragen over het verhaal. En dat is  het moment dat het zeer interessant wordt. Om Moslim jonge mannen te horen zeggen: “Tja, die Jezus moet wel God zijn, als zelfs de wind en de golven Hem gehoorzamen”. Of: “die Jezus is de enige Persoon die ik ken op aarde, die zulke wonderen kan doen!”  Of, wat dacht je van deze: “Het aanraken van Jezus, maakte deze vrouw, die al 12 jaar lang ziek was, opslag beter.”Nou dat kan niet anders, dan dat deze Jezus God is”. 
God is aan het werk in de harten van deze studenten, laat ik je dat zeggen!
Aan het eind van de avond proberen we samen het verhaal uit ons hoofd te vertellen en ze vinden het ook geweldig om het verhaal uit te spelen. Zoiets van een toneelstuk dus.
Vorige week gingen 10 van hen naar huis met een Bijbel, die ze die avond in het Engels of Frans gekocht hadden voor 2 euro.

Vrouwengevangenis

Zoals de meesten van jullie wel weten, bezoek ik elke vrijdagmiddag de vrouwengevangenis.
Samen met mijn Malinese helper Lea of Dorcas, ben ik zo van 15.00 tot 17.00 uur onder de vrouwen. Ook hier zien we God duidelijk aan het werk de laatste weken. Zo was Awa sinds 2014 in deze gevangenis, en het laatste half jaar sloeg ze geen vrijdagmiddag over om naar de zaal te komen, waar wij met de vrouwen zingen, ze bemoedigen uit Gods woord en voor ze bidden.  Eind augustus zei ze dat ze er klaar voor was om God vergeving van haar zonden te vragen en een Jezus- volger te worden. We baden die vrijdag voor haar en vertelden haar dat we er nu een zus bij hadden. Beetje bij beetje zag ik een verandering in Awa, maar de andere vrouwen maakten het haar niet gemakkelijk.
De laatste vrijdag van september kwam ze rennend naar me toe, vloog om mijn nek en zei: “God heeft me vrijgelaten, ik mag vandaag naar huis!” Hier zie je mij op de foto met Awa.
Wat een geweldig nieuws. Ik probeer contact te houden met Awa en haar aan een groep christenen in een kerk toe te vertrouwen.
Sinds 2 maanden zijn er ook veel Nigeriaanse vrouwen in de gevangenis. Zo’n tien vrouwen die eigenlijk het liefst in het Engels praten. Ze komen allemaal naar de klas en ik probeer zoveel mogelijk alles in het Engels en het Bambara te laten gebeuren. Ik ben erg blij dat Jayne op dit moment wekelijks mee gaat en zich over deze Engelssprekende meiden bekommert. Jayne is een Amerikaanse, die samen met haar man voor 3 ½ maand in Bamako is, om vooral te helpen bij Go Global Mali.
Jayne is als een moeder voor deze meiden. Op de foto zie je haar met B, die vrijgelaten werd vorige week. Afgelopen vrijdag mocht Jayne bidden voor P, die vergeving van zonden vroeg en haar hart aan Jezus gaf.
Adres
Mission Protestante CMA
B.P. 2233 Bamako
Mali

T: (00223) 66748878
E: 
carsaarloos@gmail.com
W: carinainmali.blogspot.nl
Thuisfrontcommissie
Familie van Splunter
Luijkenhof 8

6981 JN Doesburg
T: 0313-484061
E: ravansplunter@kpnmail.nl
Giften (fiscaal aftrekbaar)
ING: IBAN NL89
INGB 0000 309400


ABN AMRO: IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48

t.n.v. CAMA
o.v.v. Bamako Evangelisatie
Ik werk namens CAMA Zending in Bamako. 
Kijk voor meer informatie over CAMA op www.cama.nl


Gebedspunten

Dank voor de groep studenten, die zo trouw elke dinsdagavond naar de “God beter leren kennen avond komen”.

Dank voor de openheid die ik ervaar, om met de Bijbel in mijn hand deze Bijbelse waarheden te kunnen vertellen.

Bid mee dat er in deze groep enkelen zullen zijn, die een keuze voor Jezus willen en durven maken.

Dank met mij voor de vrijlating van Awa uit de vrouwengevangenis. Bid dat Awa wijze keuzes maakt, nu ze een nieuwe schepping is.

Bid dat ik Awa spoedig kan ontmoeten en haar bij een groep Christenen kan introduceren, die om haar geven en voor haar zorgen.

Bid voor de Nigeriaanse B, die ook vrij is. Bid dat zij wijze keuzes maakt en spoedig zal terugkeren naar haar vaderland.

Dank voor Jayne en de hulp en zegen die ze is daar, onder de Nigeriaanse meiden in de gevangenis. Bid voor haar en haar man Jim voor gezondheid en energie.

Bid voor P, die nu ook een zuster in de Heer is. Bid dat ze mag groeien in haar geloof en vanaf nu goede keuzes zal maken.

Bijbelgedeelte:
Jesaja 1:19 “Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard.” De Heer heeft gesproken.
Jesaja 1:28b “Wie de Heer verlaat gaat ten onder”.


 Met de singlegroep  zijn we in het boek Jesaja bezig en het raakt me om te lezen hoe God het volk Israël beu is, ze zijn zo koppig!  Hij heeft zo vaak gewaarschuwd en ze luisteren niet. Hij heeft zoveel reden om op te geven en dan toch is er ieder keer de boodschap van hoop en genade!
Verlaat Hem niet lieve mensen, Hij is het zo waard dat wij Hem volgen en Hem niet verstoten. 

 
Copyright © 2016 Carina in Mali, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp